Subvencije stambenih kredita

Nakon što Zakon o subvencioniranju stambenih kredita bude donesen u Hrvatskom saboru te stupi na snagu, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) putem javnog poziva odabrati će najpovoljnije banke te popis istih objaviti na internetskim stranicama. Zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita predavati će se banku u kojoj se podiže stambeni kredit. O početku subvencioniranja kredita APN će obavijestiti oglasom u javnim glasilima i Narodnim novinama.

Donošenjem predloženog Zakona

  • omogućit će se građanima Republike Hrvatske koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja da po povoljnijim uvjetima riješe svoje stambeno pitanje
  • olakšava se otplaćivanje stambenog kredita prve četiri godine, tako da 1/2 iznosa ukupnog obroka odnosno anuiteta plaća Republika Hrvatska putem Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) kreditnoj instituciji i to unaprijed za tekuću kalendarsku godinu
  • daje mogućnost dodatnog produženja roka za subvencioniranje kredita, u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta najmanje 50%, za godinu dana, odnosno za dvije godine za svako živorođeno, odnosno posvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita
  • daju se ograničenja iznosa kredita koji će se subvencionirati i to najvećeg iznosa od  1.500,00 €/m2, odnosno do najvećeg ukupnog iznosa cijene stana ili kuće od 100.000,00 €, što u prosjeku daje veličinu kuće ili stana od 66 m2.

Također, zakonom se propisuje da efektivna kamatna stopa (EKS) na stambeni kredit prve četiri godine njegove otplate ne može biti veća od 3,75% godišnje, te po proteku prve četiri godine otplate kredita, a u daljnje dvije godine može biti uvećana najviše za 10% od efektivne kamatne stope određene za prve četiri godine otplate.

Za provedbu ovog Zakona u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu na kontu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama osigurano je 17.500.000,00 kuna.

Izvor: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja